top of page

Öğrenci/Eğitim Koçu 
 
Öğrencinin kendini tanımasını, yeteneklerini fark etmesini ve gerçekçi hedefler belirlemesinde destek veren kişidir Öğrenci/Eğitim Koçu. Karşılıklı görüşmelerde, Koç motivasyon, güdülenme çalışmalarında bulunur, hedef belirlemede öncülük eder ve ödevlendirmelerde bulunur. Programlı ve verimli ders çalışma tekniklerini öğretir. Ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibini üstlenir  Zamanı doğru yönetme, Planlı-Programlı olma ve öz disiplinli olma konusunda öğrenci ile çalışmalarda bulunur. Ders programı hazırlanması, test çözümü, hafıza teknikleri (mental, duyu sistemleri), soru çözme tekniklerini öğretmekle birlikte başarı grafiğinin yükselmesini sağlar. Analizlerle süreci şekillendirir. 
Öğrencinin sınav kaygısının giderilmesi ve Stresi nasıl yönetebileceğini öğrenir. Veli ile işbirliği içinde olur. Çalışmalar, süreç ve durum tespitlerini veli ile paylaşır. Öğrenci-Veli-Okul arasındaki iletişim üçgeninin önemini bilir ve bu üçgen içinde sağlıklı iletişim kurulmasını etik ve gizlilik ilkeler çerçevesinde sağlar. Öğrenci/Eğitim koçu psikolog değildir. Öğrencinin geleceğini şekillendirmesi ve başarısını arttırması gereken çalışmalarda bulunur.


Yaşam & Kariyer & Öğrenci
Koçluk Hizmetleri

bottom of page