top of page

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam koçluğu, bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir danışmanlık alanıdır. Bu eğitim, koçların danışanlarına nasıl rehberlik edeceklerini öğrenmeleri için önemli beceriler ve teknikler sunar.

Eğitim İçeriği:

1. Giriş

Yaşam koçluğu nedir ve neden önemlidir? Yaşam koçluğu, bireylerin potansiyellerini keşfetmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Koçlar, danışanlarının yaşam kalitesini artırmak, hedeflerine ulaşmak ve kendilerini daha iyi tanımak için destek sağlarlar.

2.Temel Koçluk Becerileri

Yaşam koçluğu eğitiminde, koçların geliştirmesi gereken bazı temel beceriler

3.Uyum ve Ahengi Yakalamak

Koçluk ilişkisinde güven ve bağlılık oluşturmak için uyum ve ahengi yakalamak önemlidir:

4.Dinleme Çeşitleri (Empatik Dinleme)

Empatik dinleme, danışanın duygu ve düşüncelerini derinlemesine anlamayı amaçlar:

5.Güçlü Sorular

Güçlü sorular, danışanın düşünme sürecini derinleştirir ve yeni perspektifler kazandırır. 

6.NLP Teknikleri

NLP (Nöro Linguistik Programlama), bireylerin düşünce ve davranış kalıplarını anlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur.

7.Yapılandırma

Koçluk sürecinde yapılandırma, belirli bir plan ve çerçeve içerisinde ilerlemeyi sağlar.

8.Geliştirme

Danışanın gelişim sürecini desteklemek.

9.Hedef belirleme

​Başarılı hedef belirleme için SMART kriterleri.

10.Zamanda Yürüme

Zamanda yürüme tekniği, danışanın geçmiş, şimdi ve gelecek arasında farkındalık kazanmasını sağlar.

11.Hedefe ulaşma

Hedefe ulaşmak için danışanın eylem planına bağlı kalması için gerekli çalışmalar.

12.Mentörlük

​Mentörlük, deneyimli bir kişinin daha az deneyimli bir kişiye rehberlik ettiği bir süreçtir.

İdea Danışmanlık Koçluk Merkezi

bottom of page