top of page

Ergenlik Dönemi ve Özellikleri

Ergenlik Nedir?

Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecidir. Eski Türkçede "buluğ çağına ermiş genç" olarak tanımlanır. Kızlarda genellikle 9-11 yaşlarında, erkeklerde ise 13-15 yaşlarında başlar ve bazen 30 yaşına kadar sürebilir. Ancak, ekonomik bağımsızlık kazanana kadar genellikle 21-25 yaşlarında tamamlanır.

Fiziksel Değişimler ve Beden İmajı

Ergenlikte fiziksel gelişim belirgin bir şekilde değişir. Bu dönemde gençler, bedenlerini diğerleriyle kıyaslamaya başlarlar. Kızlar daha ince olma çabası içine girerken, erkekler kas geliştirme ve fit olma üzerinde dururlar. Saç stili, giyim tarzı gibi fiziksel görünümde sık değişiklikler yapabilirler.

Sosyalleşme

Ergenlik öncesi dönemde çocukların en güvendiği kişiler genellikle anne ve babalarıdır. Ancak, ergenlik ile birlikte bu durum değişir ve gençler akranlarının görüşlerine daha fazla önem verir hale gelirler. Aileye karşı bağımsızlık isteği artar ve arkadaş gruplarına olan bağlılık önem kazanır.

Kimlik Kazanma

Ergenlik, kimlik kazanma sürecidir. Gençler, kim olduklarını ve gelecekte ne yapacaklarını keşfetmeye çalışırlar. Bu dönemde farklı ilgi alanlarına yönelir, ünlüleri rol model alabilir veya sosyal ve siyasi gruplara katılabilirler. Erikson’a göre, kimlik arayışındaki ergenler aidiyet duygusu hissettikleri gruplara dahil olma eğilimindedirler.

Sorunlar ve RisklerErgenlik döneminde dikkat edilmesi gereken bazı riskler ve sorunlar şunlardır:

  • Madde, Alkol, Sigara Bağımlılığı: Bu dönemde zararlı alışkanlıkların başlamasında yaşıt etkisi büyüktür.

  • İstismar ve Zorbalık: Ergenler bu tür  durumlarla karşı karşıya kalabilirler.

  • Psikiyatrik Hastalıklar: Ergenlik döneminde psikoz, iki uçlu mizaç bozukluğu gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

Ebeveynler Ne Yapabilir?

  • Sevgi ve Destek:                                                                                                                                               En önemli unsur sevgi ve destektir. Ergenin doğal bir süreçten geçtiğini anlamak ve ona uygun davranmak önemlidir.

  • Sınırlar ve Özgürlük:                                                                                                                                      Tehlikelerden uzak, ancak özgürlük sağlayan bir ortam yaratılmalıdır.

  • İletişim:                                                                                                                                                                Ergenle açık ve anlayışlı bir şekilde iletişim kurmak, onu dinlemek ve anlamaya çalışmak gereklidir.

  • Aktiviteler:                                                                                                                                                         Spor, sosyal ve sanatsal aktivitelerle ergenin becerilerini ve özgüvenini artırmak.

  • Takdir:                                                                                                                                                              İyi yaptığı şeyleri takdir ederek kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak.

  • Rol Modeller:                                                                                                                                                                 İyi bir sosyal çevre oluşturmasına ve sağlıklı rol modeller edinmesine destek olmak.

Ergenlik, doğal bir süreçtir. Sevgi, güven ve aidiyet duygusu sağlayan sıcak aile ilişkileriyle bu dönemin sağlıklı bir şekilde geçmesi sağlanabilir.

İdea Danışmanlık Koçluk Merkezi

 

​​​​

bottom of page