top of page

Narsisizm/Narsistik Kişilik Bozukluğu (Özsever)

Narsisizm nedir?
Narsisizm için Freud' u dinleyeceksek olursak, o 1911'de genetik gelişim dönemi olarak tarif etmiş ve kibir ve kendine hayranlık olarak ele almış.
1913' de Jones makalesinde narsistik tanımını teşhirci, soğuk, ulaşılmaz, kendini çok önemseyen ve yargılayıcı kişilik tipi demiş.

Wilchem Reich 1933' de "Karakter Analizi" kitabında kendine güvenli, kibirli, enerjik, etkileyici ve herhangi bir saldırı hissettiği an karşı taraftan erken davranarak saldırıya geçen özelliklerden bahsetmiş. Tanımlamasında ayrıca eleştiriye kapalı, sadist eğilim gösteren, eşcinsellik, madde bağımlılığı olan kişi olarak anlatmış.
Abraham ise 1919' da narsisti hasetle dolu, rekabetçi , her ne kadar sakin gibi görünseler de asi olduklarını, plancı oldukları, analisti de aşağı gören kişilerdir diye tanımlamış.
Kernberg 1975' de, narsist için, dışarıya karşı nasıl göründüğünün çok önemli olduğunu yazmıştır.
Masterson 1990'da  Narsist, çevresindeki her şeyin kendi kusursuzluğunu yansıtmasını ister ki bunlar canlı cansız her şeyi kapsar. Arabası, evi, kıyafeti, eşi, gittiği mekanlar onun kusursuzluğunu yansıtmalı.
Yine Kernberg' e göre dünya onun gözünde kaliteli ve kalitesiz olarak ikiye bölünmüştür. Kalitesiz grupta olmaktan korkar.  Böyle bir durum hissederse depresif döneme girer ölüm anksiyetesi ve paranois (başkalarından şüphelenme)  kaygılar oluşabilir. 
Mükemmel olmak onun için o kadar önemlidir ki böyle olmadığını hissederse utanç duymaya başlar.
"Tedirgin  Narsistik Bozukluk" olan durumu  Masterson 1990 yılında "gizli narsistik bozukluk" olarak nitelendirmiş.  Peki nedir Tedirgin Narsistik Bozukluk?
Onu da kısaca şu şekilde açıklamaya çalışalım. İçe kapanık, mahçup ve çekingen görünürler. Büyüklenmeci ve benmerkezci tavrını açıkça sergilemezler. Daha çok her şeye gücü yetebileceğine inanır.  Bir plan dahilinde yürürler ve narsistik duygularını tatmin edebilecekleri başka bir kişi bulurlar. Başka kişinin kendisine hayranlığını sağlayarak duygularını tatmin ederler.
Narsistik bozukluk ile tedirgin narsistik bozukluğu karşılaştıracak olursak kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.
Narsistik bozuklukta; diğerlerinin tepkilerini fark etmezler ancak tedirgin narsistik diğerlerinin tepkilerine önem verir. Narsistik bozuklukta  kibirli ve agresif davranış gözlemlenirken tedirgin tipte utangaç, içedönük silik davranışlar görülür. Yine Narsistik bozuklukta; kişi dikkatini tamamen kendine yöneltmiştir ancak tedirgin tipte dikkat diğerlerine yöneliktir. Narsistik yine dikkatlerin üzerinde toplanmasını ister ancak tedirgin tipte dikkati üstüne çekmekten kaçınma gözlenir. Karşılaştırmalar böyle uzayıp gider.

Kısaca söylemeye çalışırsak kendini özel, diğerlerinden üstün, eşi benzeri olmayan, biricik olarak gören, empati kuramayan, kıskanç ya da kıskanıldığını düşünen, başkalarına saygısız davranışlar sergileyen, kendi çıkarı için başkalarını kolaylıkla kullanabilen, çok beğenilmek isteyen bir kişilik tipidir. 

Umarız yazdıklarımız ile size bir nebze bilgi verebilmişizdir.

Tülay Ceyhan
Profesyonel Yaşam & Öğrenci Koçluk hizmetleri 

bottom of page