Öğrenci Koçluğu

Öğrencinin kendini tanımısını, yeteneklerini fark etmesini ve gerçekçi hedefler belirlemesinde destek veren  kişidir Öğrenci/Eğitim Koçu.

Karşılıklı görüşmelerde, Koç motivasyon (güdülenme) çalışmalarında bulunur, hedef belirlemede öncülük eder ve ödevlendirmelerde bulunur. Programlı ve verimli ders çalışma tekniklerini öğretir. Ödevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibini üstlenir.

Zamanı doğru yönetme, Planlı-Programlı olma ve öz disiplinli olma konusunda öğrenci ile çalışmalarda bulunur.

Ders programı hazırlanması, test çözümü, hafıza teknikleri (mental , duyu sistemleri), soru çözme tekniklerini öğretmekle birlikte başarı grafiğinin yükselmesini sağlar. Analizlerle süreci şekillendirir.

Öğrencinin sınav kaygısının giderilmesi ve Stressini nasıl yöneteceğini öğretir.

Veli ile işbirliği içinde olur. Çalışmalar, süreç ve durum tespitlerini  veliyi bilgilendirir.

Öğrenci-Veli-Okul arasındaki iletişim üçgeninin önemini bilir ve bu üçgen içinde sağlıklı iletişim kurulmasını etik ve gizlilik ilkeler çerçevesinde sağlar.

Öğrenci/Eğitim koçu psikolog değildir. Öğrencinin geleceğini şekillendirmesi ve başarısını arttırması gereken çalışmalarda bulunur.

 

İçerik:

 

1) Dünyada ve Türkiye’de Koçluk

Koçluk Kavramı

Koçluk Türleri

Eğitim Koçluğu

Koçluk Sürecinin Safhaları

 

2)İletişim

Temel İletişim Becerileri

Veliyle İletişim

Dinleme Sanatı

Öğrenci ile uyum sağlama

 

3)Hedef Belirleme ve Sonuç Alma

Öğrencinin becerilerini keşif

Gerçekçi hedef belirleme

 

4)Öğrenciyi yapılandırma

Stres/Sınav Stresi ve başa Çıkma Yolları

Verimli Ders Çalışma Yöntemi

Zaman yönetimi ve Ders Programı

Öz disiplin

Hafıza teknikleri

 

5)Motivasyon

Motivasyon nedir?

Motivasyonun önemi?

Motivasyon sağlama?

 

6)Analiz

Analiz nedir?

Durum değerlendirmesi?

İletişime geç
İletişime Geçin