top of page

Sayfamız Yapım aşamasındadır...

YBS  Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, sistem, teknoloji ve bilgi yönetimi gibi önemli alanları bir araya getirerek bilgi üretecek, dağıtacak ve güncelleyerek bilgiyi kullanabilecek yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin daha hızlı ve doğru karar vermesi için farklı yerlerdeki bilgileri bir araya getirerek sunan, derleyen ve uygulayan kişileri meslek hayatına kazandırmayı amaçlar.

 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, farklı yerlerdeki bilgileri toparlayarak bir araya getiren, derleyen ve sunan kişiler yetiştirmeyi amaçlayan önemli bir 4 yıllık lisans bölümüdür. Bu Bölümü tercih edecek kişilerin çağın teknolojilerine ayak uydurabilecek, disiplinli, özverili, araştırmacı ve sorumluluk sahibi kişiler olması gerekir.

 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, teknoloji, insan ve sistem teorisini bir araya getirerek işe yarar veriler toplayacak ve ortaya çıkaracak işindeki profesyonel bir şekilde yerine getirecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümde okuyan kişilerin problem çözme yeteneği gelişmiş, araştırmacı ve teknolojik aletleri çok iyi şekilde kullanabilen kişiler olması gerekir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları aldıkları eğitim sayesinde iş hayatındaki çalışmaları kolaylaştırmak için bilgisayar ve yazılımları şirketlere entegre etmek için çalışır. Bu Bölümü okuyan kişiler hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilirler. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu bölümden mezun olan kişilere de ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Okumak neler gerekli?

 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek öncelikle TYT sınavından 150 puan ve üzeri almanız gerekiyor. Bu sınavda baraj puanını geçenler ise, AYT sınavına girmeye hak kazanır. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin araştırmacı bir kişiliğe sahip olmadı, teknoloji ile yakından ilgilenmesi gerekir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilişim Hukuku

Genel Muhasebe

Yeni İletişim Teknolojileri

Pazarlama Yönetimi

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

İşletme Bilgi Sistemleri

Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Sistem Analizi ve Tasarımı

Algoritma ve Programlama

Üretim Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları hem kamuda hem de özel sektörde çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Bu bölümü bitiren kişiler, ‘‘Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır ve “Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı” unvanı ile çalışma hayatına başlar. Pek çok alanda Bilgi İşlem birimlerinde görev alırlar.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği  (Sayısal - 4 yıllık

İngilizce olan Bölümler 5 yıllık) 

Ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek maksadıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılır. Kamu sektöründe ve özel sektöre ait fabrikalarda çalışılabilir.Endüsri mühendisliği gittikçe önemi artan bir mühendislik dalılıdır. Geleceğin meslekleri arasında yerini almıştır.

Çalışma Alanları:: Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Gastronomi Bölümü

Gastronomi Sözel 4 Yıllık

Zengin Türk mutfak kültürünün, akademik bir ortamda korunması için kurulan bu bölüm yemek kültürümüzü uluslararası alanda tanıtmak için oluşturulmuştur. Gastronomi, artık salt bir meslekten öte bir “sanat dalı” olarak kabul edilir.

 

Dört yıl boyunca öğrencilere başlangıçtan ileri seviyeye kadar yiyecek-içecek işletmeciliğini ve yemek kültürünün tüm inceliklerini öğretmektedir. Dersler teorik anlatım ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bölümde eğitim dili okuldan okula değişmektedir.

Gastronomi bölümü mutfak kültürünün estetik düzeyinin yükseltilmesi ve korunup geliştirilmesi için oluşturulmuştur Gastronomi, kendini aşçılık, işletme konusunda geliştirmek isteyenler için ideal bir bölümdür. Gastronomi bölümü farklı işletme veya yemeğe merakı olanlar için daha öncelikli bir bölümdür. Yurt dışında ünlü restoranlar veya otellerde çalışmak içinde uygun bir bölümdür.

 

 Mezun olan öğrenciler aldıkları diploma ve iyi eğitim ile üst düzey bir mutfak yöneticisi olabilir, restoran, kafe ve bar işletmecisi olarak kendi işini bile kurabilirler. Aşçılık dışında işletmecilik ve formasyon aldığı taktirde öğretmenlik yapabilirler. Genellikle özel müşteri portföyüne sahip toplantı ve yemeklerin verilebildiği büyük lokanta ve restoranlarda çalışma imkânları mevcuttur, Bazen de gıda ürünlerinin işlendiği ve anında müşteriye sunulabildiği yerlerde görev yaparlar.

Dış Ticaret Bölümü.

Dış Ticaret Bölümü 2 yıllık Önlisans

Bu yüksek öğretim programının amacı, ithalat-ihracat kambiyo konularında yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Amacı:

Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

 

Dış ticaret programını bitirenlere “Dış Ticaret Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar. Aynı zamanda İthalat İhracat Şirketlerinde görev almaktadırlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü  Matematik -Fen MF 4 yıllık Lisans (İngilizce  5 yıllık)

 

Biyoloji yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, labaratuvar, biyolojinin prensipleri, labaratuvar teknikleri ve bilimsel metotlar gibi konularda eğitim verirler.

Çalışma Alanları:

Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini de bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktadır.

ekonometri

Ekonometri Bölümü Sayısal - MF 4 yıllık (İngilizce 5 yıllık)

İktisat kanunun nicelik olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının incelenmesi, uygun kararların alınması konularında eğitim yapılır. İktisat ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir. Ancak daha çok bu alanlarda uygulama birimlerinde görev alınır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

 

Ekonometri bölümünü bitirenlere kimseler “Ekonomitrist” ünvanı ile görev yaparlar. Ekonomitristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

Çalışma Alanları:

 Bu bölümü bitirenler iktisat, yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

Beslenme ve Diyetetik bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sayısal MF 4 Yıllık (İngilizce 5 yıllık)

Son yıllarda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk iki yılında gıda kontrolü ve mikrobiyoloji gibi teorik dersler ağırlıktadır. Son 2 yılda öğrenciler sağlık kurumlarında staj yapar. 3. yıl staj süresi 4 -6 haftadır. Son dönem 1 yıl boyunca yapılan stajın ardından Beslenme ve Diyetetik Lisans diploması alınır.

Beslenme ve Diyetetik Nedir?

 İnsanların daha sağlıklı beslenmesi için gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiğini araştıran çok yönlü bir disiplindir. Bu alanda çalışan kişiler besin maddelerinin hangi koşullar altında üretildiğini ve muhafaza edildiğini de denetler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün temel amacı, besin maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Bölümün diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 Son yıllarda özellikle çocuklarda görülen obezite hastalığına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek.

 Organik ve tarımsal üretimi destekleyen ortak projeler yürütmek

 Gıda teknolojisi ve organik üretim konusunda uzman kişiler yetiştirmek

 Beslenme ve Diyetetik Mezunu Ne İş Yapar?

Yağ kitle endeksini ölçerek kişiye özel Diyet programları hazırlar. Haftalık ve aylık kontrollerle hastaların sağlık durumunu kontrol eder. Beslenme ve diyetetik mezunları, kişilerin tüketmemesi gereken besinlerin listesini hazırlar. Obezite riski olan bireylere çeşitli egzersizler önerir. Yanlış beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları inceler. Besinlerin nasıl pişirilmesi ve tüketilmesi gerektiğine dair rapor hazırlar.

 

Çalışma Alanları:

Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir:

 

1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı diyetisyenliği yapabilirler.

2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.

3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.

4. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler.

 Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında, hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb yerlerde diyetisyenin çalışmalarından yararlanma eğilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş bulma sorunu olmayabilir.

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği Sayısal MF 4 yıllık (İngilizce 5 yıllık)

Mekatronik mühendisliği, son dönemlerin popüler bölümleri arasında yer alıyor. Son dönemlere çok tercih edilen  mekatronik mühendisliği,  makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir karmasıdır. Akıllı makinelerin ve sistemlerin üretilmesi  için hazırlanan bir bölümdür.

Analitik zekanın ve yaratıcılığın önde olması tercih edecek öğrencilerin artı vasıflarındandır. Hassas ve zeki ürün tasarımında, talep ve sorunlara çözüm getirmek üzere, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilim dallarının birleşimini ifade eden disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Mekatronik mühendisliği problem belirleme, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama üzerine kurulu daldır.

Mühendislik bilimi olarak kabul edilen Mekatronik, yaşantımızda büyük kolaylıklar sağladığımdan tüm dünyada çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. 

Mekatronik mühendisleri sanayi için Robot oluşturma, araçlarda güvenlik sistemleri (ABS fren sistemleri, yolcu güvenlik sistemi, kumandalı kapı kilitleri gibi), askeri amaçlı robotlar, elektronik cihazlar, hava taşıtları sistemleri, beyaz eşya, Tıbbı cihazlar alanları olmakla beraber bu ve benzeri bir çok alanda görev almaktadırlar.

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü MF Sayısal (4Yıllık İngilizce 5 yıllık)

Evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vs.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Liselerde matematik, fizik veya astronomi öğretmenliği, Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı gözlem istasyonlarında, rasathanelerde, çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak çalışılabilir.

Programın Amacı:

Astronomi ve uzay bilimleri programının amacı, evrendeki maddelerin (güneş, yıldızlar, galaksiler vb.) niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler : Bir kimsenin astronomi ve uzay bilimleri programında başarılı olabilmesi için, her şeyden önce, üstün bir akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip, bu bilim dalına ciddi  ilgi duyan, sabırlı bir gözlemci olması gereklidir. Astronomi ve uzay bilimleri programının dersleri genellikle matematik ve fizik konularını kapsadığı için, bu programa girmek isteyen kimselerin lisede fizik ve matematik derslerinde ortalamanın üzerinde bir başarı göstermiş olmaları beklenir.

 

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü  EA Eşit Ağırlık - 4 yıllık

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü, MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk kliniklerinde, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilme imkanına sahiptir. Kendilerine ait işyeri açabilirler.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, öğretimi Türkçe yapılır. Bu bölümde okuyacak kişilerin Türkçeyi etkili bir şekilde kullanmaları ve insanlarla iletişiminin iyi olması gerekir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün amacı, 0-6 yaş aralığındaki çocukların her türlü zihinsel, fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan gelişmesine yardımcı olmayı ve çocuğun gelişimi ile ilgili izlenimlerin aile ile paylaşılmasını amaçlar.

bilgisayar-programcisi-nedir?

Bilgisayar Programcılığı TYT 2 yıllık (Önlisans)

Bilgisayar programcılığı ön lisans bölümü çok tercih edilen bir bölümdür. DGS yani Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıla tamamlanabilen bir bölümdür. Uygulamalı pek çok ders bulunmaktadır ve Bigisayar Mühendisliği bölümü ile benzer dersler almaktadırlar. Bir çok üniversitenin meslek yüksekokulunda bilgisayar programcılığı bbölümü bulunmaktadır. TYT puanı ile en çok tercih edilen ve  yerleştrilen bir bölüm olmakla birlikte ek tercihlerde de çok rağbet görmektedir.

Temel görevleri arasında  Bilgisayar programlarına uygun en iyi yazılımları yazmaktır.

Bilgisayar programcılığı mezunuları özel sektörde, yazılım şirketlerinde yazılım elemanı olarak görev

yapabilmektedir.  Geniş iş imkanlarına sahiplerdir. Özel Şirketlerin bilgi işlem bölümünde, büyük yazılım şirketlerinde , program yazan şirketler ve ofislerde bilgisayar programcılığı mezunları çalışabilirler.

İşletme Mühendisliği Bölümü

İşletme Mühendisliği 4 yıllık

İşletme Mühendisliği, mevcut işletmelerin sahip oldukları sistemlere ilişkin problemlerin çözümü, yeni işletme sistemlerinin (bilişim, insan kaynakları, pazarlama, satış, servis, tedarik, operasyon, sevkiyat vb.) tasarımı ve mevcut sistemlerle entegre edilmesi üzerine uzmanlaşır.

Yurt dışında da tanınan işletme mühendisliği bölümü, işletmelerde mühendislik eğitimi almış yöneticilere ihtiyaç olduğu için iş imkanı da çoktur. İşletme mühendisleri, sigorta, çiftlik, banka, fabrika, sanayi ve maden gibi pek çok kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri alan bulunuyor.

 

NOT: Çok az üniversitede bu bölüm olduğundan başarı sırası oldukça yüksektir.

İşletme Bölümü

İşletme Bölümü EA Eşit Ağırlık 4 yıllık (İngilizce, Almanca, Fransızca 5 yıllık)

 

Özellikle Almanca bölümününün, işletmeler tarafından çok talep gördüğü söylenen İşletme Bölümü bir çok Üniversitede bulunmaktadır.

İş dünyasında bulunmak isteyen öğrencilerimiz için tercih edebilecekleri bir bölümdür.

Kuruluşlarda söz sahibi olabilmektedirler. Şirket Yönetimi, muhasebe, üretim hatta pazarlama bölümünde yönetici pozisyonlarında yer bulabilmektedirler. Her sektörde İşletmecilere ihtiyaç duyulduğundan istihdam yelpazesi oldukça geniştir. Kamu kurumlarında da KPSS sınavı ile Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı gibi Kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.

NOT: Açık Öğretim Fakültelerinde de bulunan bölümün mezun sayısı oldukça yüksektir.

Matematik Bölümü

Matematik Mühendiliği MF Sayısal 4 yıllık (hazırlık olursa 5 yıllık)

Matematik Mühendisliği bölümüne son yıllarda öğrencilerin ilgisini çekmekte olan bir halen gelmiştir.

Peki nedir Matematik Mühendisliği ve ne iş yapar?

 Matematik Mühendisliği Bölümü Nedir ve Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölüm çok az üniversite açılmış bulunmakta ve teknik bölümlerde vardır. Bu bölümden mezun olanların çalışma alanları oldukça geniştir. Problemlere farklı bakış açıları ile baktıklarından farkı düşünme yolları geliştirirler bu da bir çok alanda iş bulma olnağı sağlar. Matematiksel analiz, problem çözmeden bilgisayar programı kullanma, teoriyi pratiğe dökme gibi vasıflara sahip olurlar.

Lisans mezuniyetinden sonra Yüksek Lisans, doktora gibi akademik kariyer şansları olur.

 

Ebelik Bölümü

Ebelik Bölümü MF ( Sayısal 4 yıllık )

Ebelik programı, ana-çocuk korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanı yetiştirir. Ebeler kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak olarakd görev alırlar. Tedavi kurumlarında doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi veya eğitimci ebe olarak istihdam edilirler.

Programın Amacı: Ebelik programı ana-çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir.

Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları geniştir.

 

Eczacılık

Eczacılık Bölümü MF Sayısal (4 yıllık)

Sentetik ve biyolojik kökenli ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal, ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır. 

Çalışma Alanları:

 Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuvarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar. Eczacılık fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görünmektedir. Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem kazanmaktadır. Büyük kentlerde ihtiyaçtan fazla eczane vardır.

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği Bölümü MF Sayısal (4 yıllık)

Bu mühendislik dalının amacı ve alanı kuvvetli (elektrik) ve akımlarla çalışan sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elekrik üretilmesi, iletimi, dağıtımı ve sistemin bakımı ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktadır. Bu programların mezunları PTT, TRT, TEK gibi kamu kuruluşlarının yanısıra haberleşme, bilgisayar, bakım-onarım konularında faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda iş bulabilmekte ya da serbest çalışmaktadırlar.

Denizcilik İşletmeliği Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA Eşit Ağırlık 4 yıllık

Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir.

Programın Amacı:

Denizcilik işletmeciliği ve yöneticiliği programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmektir.

 

Çalışma Alanları: Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü  Sözel 4 yıllık

Yazılı basında, haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikte elemanlar yetiştirilir.. Bu bölümün mezunları genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar.

 

Çalışma Alanları:

 

Gazetecilik programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir kimsenin hertürlü koşulda işsiz kalamayacağı söylenebilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü MF Sayısal 4 yıllık

Doğuştan veya sonradan herhangibi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından teşhisi konup tedavisi belirlenen hastalara, gerekli fizik tedavi rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelinin yetiştirilmesi alanında eğitim alınan bir bölümdür. Ayrıca bu alanda çalışacak kişiler, hastalara güç verme durumunda oldukları için sabırlı, hoşgörülü ve zayıf insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi kimseler olmalıdır.

Çalışma Alınanları:

Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fiziktedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev alabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir. Fizyoterapist bir uzman hekimle birlikte özel klinik açarak çalışabilir. Resmi kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları Yasasına göre maaş alırlar ve sağlık personeline tanınan yan ödemelerden yararlanırlar.

Hukuk Bölümü

Hukuk Bölümü EA Eşit Ağırlık 4+ 1yıl

Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir. Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat ünvanı ile çalışmaktadırlar.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

 

Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” ünvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da “Danışman” olarak görev yapar.  

Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı;

bulunulan bölgenin ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş bulabilmektedirler.

bottom of page