Yaşam Koçu Atıf hatası

Atıf (Nedensellik ) Kuramı

Atıf Kuramının kurucusu olarak Heider kabul edilmektedir. Peki nedir "Atıf kuramı".
Kuramın kurucusu Heider olarak kabul edilmekte ve zaman için de geliştirilen bir kuramdır. Günümüzde bir çok alanda kullanılmaktadır.
Özellikle iş dünyası kuram ile oldukça ilgilidir. Örgütsel boyutta Tükenmişlik ve  İş doyumu, iş güvenliği gibi bir çok araştırmada kullanılmaktadır. (baknz. www.isguc.org ). Sağlık, bağımlılıklar, Aile içi iletişim gibi alanlarda bir çok araştırma ve çalışma bulunmaktadır.
Kısaca tanımını yapacak olursak; Başkalarının o anki duygu durumları ve heyecanları hakkında doğru bilgiler elde edebilmeye ve niçin öyle davrandıklarını anlamaya çalıştığımız sürece «yükleme süreci» denir.    
1985'de Weiner kuramı geliştimiş ve Atıf kuramını İÇSEL ve DIŞSAL olarak iki katagoriye ayırmıştır.
 
                            

 

İçsel Atıf

 Dışsal Atıf

Kişinin davranışlarının nedeni kendi içsel özelliklerinden kaynaklandığını söylemiş.

İçsel Özellikler: Tutumları, becerileri, çabası, ruh hali, kişiliği olarak sıralamış.

Kişinin davranışlarının nedeninin o kişinin dışında gerçekleşen olaylar ile açıklanması.

Örnek: Şans, kader, başkaları.

 

N

Devamı yakında

İletişime Geçin