Otomatik düşünce

Düşündüğümüz ne ise ona göre de davranışta bulunuruz.

Öncelikle otomatik düşünce nedir ondan bahsedelim.

Otomatik düşünce zihin akışı içinde yeralan, daha çok duygusal sıkıntı anlarına eşlik eden, ortama/duruma özel bilgilerdir. Kişinin zihninde bizzat olup biten şeylerdir. 

Bunlar kendiliğinden, refleks gibi aniden, otomatik olarak ortaya çıkarlar ve bu düşünceye eşlik eden duygu farkedilir.

Bireyin gündelik zihin akışı içinde yer alırlar.

Kişinin yeni karşılaştığı bir olayı/durumu, önceki öğrenmeleri ışığında çok hızlı ve kalıp yargı şeklinde değerlendirmesidir. Bu durumda o an ki yaşanılan olayın/durumun  kendisi değil o olaya/duruma yönelik otomatik düşünce duygu ve davranışlarımızı belirler. Bu şekilde kişi herhangi bir değerlendirme yapmadan elindeki hazır var olan düşünceyi devreye alır. Aynı zamanda vakit de kazanır. 

Bu düşünceler hiç bir süzgeçten geçirilmez, sorgulanmaz ve incelenmeden direk doğru olarak kabul edilir. Kişinin kendi iç konuşmalarıdır. Kısa, uçuşan ve telegrafik formdadırlar. Sözel veya imgesel olabilirler ve hersete vardır. Kişi bu düşüncenin farkına varırsa doğruluğunu sorgular. Farkına varmadığı sürece otomatik düşünce çalışır. 

Bunlara örnek vermek istersek;

"Bu işi asla beceremeyeceğim."

"Kalp krizi geçireceğim beni kurtaramayacaklar."

"Başaramadım. Yine rezil oldum."

"Ben başarısız aptal biriyim."

Bu durumda var olan otomatik düşüncelerimizin olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakmamız gerekmektedir.

Bu düşüncelerimizin işlevleri nedir sorusu kendimize sorabileceğimiz altın sorulardan biridir.

Umarız bu yazımız sizlerde bir farkındalığa sebep olur...