top of page

Öğrenci/Eğitim Koçu 

 

Öğrenci koçu, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir uzmandır. Öğrenci koçları, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli stratejiler ve araçlar kullanır. İşte bir öğrenci koçunun görevleri ve öğrencinin kendisini geliştirmesi için yaptıkları:

Öğrenci Koçunun Görevleri:

 1. Hedef Belirleme: Öğrencinin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemesine yardımcı olur.

 2. Motivasyon Sağlama: Öğrencinin motivasyonunu artırarak hedeflerine ulaşması için teşvik eder.

 3. Zaman Yönetimi: Etkili zaman yönetimi teknikleri öğretir ve öğrencinin programını düzenlemesine yardımcı olur.

 4. Ders Çalışma Teknikleri: Verimli ders çalışma yöntemlerinden öğrenmeyi öğrenme, hafıza teknikleri gibi çalışmalarda bulunur ve stratejilerini öğretir.

 5. Sınav Hazırlığı: Sınav kaygısını azaltmak ve sınavlara etkili bir şekilde hazırlanmak için teknikler öğretir.

 6. Kariyer Planlama: Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun kariyer yollarını keşfetmesine yardımcı olur.

 7. Stres Yönetimi: Stresle başa çıkma yöntemleri ve rahatlama teknikleri öğretir. (Örneğin; Nefes eğitimi)

 8. Deneme analizi yapar ve programını bu yönde oluşturur.

 9. Öz Farkındalık: Öğrencinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına ve zayıf yönlerini geliştirmesine yardımcı olur.

 

Öğrencinin Kendini Geliştirmesi İçin Yaptıkları:

 1. Düzenli Toplantılar: Öğrencinin gelişimini izlemek ve gerekli ayarlamaları yapmak için düzenli olarak görüşmeler yapar.

 2. Geri Bildirim: Öğrenciye sürekli geri bildirim sağlayarak performansını değerlendirmesine yardımcı olur.

 3. Kişiselleştirilmiş Planlar: Öğrencinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun kişiselleştirilmiş çalışma planları oluşturur.

 4. Kaynak Sağlama: Öğrenciye ders materyalleri, kitaplar, makaleler ve diğer kaynaklar hakkında bilgi verir.

 5. Beceri Geliştirme: Öğrencinin iletişim, problem çözme, liderlik gibi becerilerini geliştirmesi için aktiviteler ve egzersizler önerir.

 6. Aile ile İşbirliği: Öğrencinin ailesi ile iletişim kurarak, ailenin de sürece dahil olmasını sağlar ve destekler.

 7. İlerleme İzleme: Öğrencinin ilerlemesini düzenli olarak değerlendirir ve hedeflere ulaşma yolunda gerekli düzenlemeleri yapar.

Öğrenci koçları, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarının yanı sıra kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Bu sayede öğrenciler, daha donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler.

 

​İdea Danışmanlık Koçluk Merkezi​​

bottom of page